Naručila i kontakt

ZN KITARE, Luka Zaletelj s.p
Murnova 24,
1234 Mengeš,
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 723 75 05
Gsm.: +386 (0)40 477 240
E-mail: zn.guitars@gmail.com